‘O God, de goede aarde, de tuin die Gij ons gaf, is niet meer groene gaarde, is omgewoeld: een graf. Wij zien met vrees en beven geen rust, geen ruimte meer, geen plaats om hier te leven, ontferm, ontferm U Heer!’        

Zinweb

Kerk in Actie

NBG

Naar website RvK Nederland
Klik voor website


Bijzondere uitgaven
van de RvK-Nederland
 

Uit de preambule van de Raad van Kerken van Nederland:

De Raad van Kerken in Nederland is een verbond (fellowship) van kerken, die de Heer Jezus Christus als God en Heiland belijden overeenkomstig de Schriften en die er daarom naar streven samen hun gemeenschappelijke roeping te vervullen tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

nieuwe paginas

kerkbladen

 

Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Enkhuizen informeren wij u op deze website over diensten, vieringen en bijzonderheden van de meeste Enkhuizer kerken.

Klik voor info
Overzicht Enkhuizer kerken

De Raad van Kerken Enkhuizen

(opgericht 5 juni 1968) is een samenwerkingsverband dat zich ten doel stelt brug te zijn tussen kerken en samenleving en het christendom zichtbaar present te doen zijn in de samenleving.
Van oudsher . . . . . .

Klik voor vervolg